ข้อมูลสมาคม

ข้อมูลสมาคม

เครื่องหมายของสมาคม

เครื่องหมายของสมาคม มี 2 แบบ คือ แบบภาษาไทย และแบบภาษาอังกฤษ ดังนี้

  • แบบภาษาไทย เป็นรูปตัวอักษร สวคท ขนาดใหญ่ และมีข้อความ “สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” กำกับอยู่ด้านบน
  • แบบภาษาอังกฤษ เป็นตัวอักษร SMTAT ขนาดใหญ่ และมีข้อความ “Science Mathematics and Technology Teachers Association of Thailand” กำกับอยู่ด้านบน
    SMTAT