เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564

งานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564
หัวข้อ : “การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal”
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

 
วันเวลา : เวลา 10:00-11:00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัด : สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมัครได้ที่http://bit.ly/3otz0sE
จำนวนที่รับสมัคร : รับจำนวนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบ โปรดติดตามได้ที่นี่