เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564

งานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564
หัวข้อ : “R. I.C.H. Learning : นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข”
วิทยากร : ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ 

วันเวลา : เวลา 10:00-11:30 น. วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัด : สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมัครได้ที่http://bit.ly/2MFNQyh
จำนวนที่รับสมัคร : รับจำนวนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบ โปรดติดตามได้ที่นี่