งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ – วทร.ครั้งที่ 24/2564

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ – วทร.ครั้งที่ 24/2564 ในรูปแบบออนไลน์

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ – วทร.ครั้งที่ 24

เว็บไซต์ http://wtr.ipst.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/WTR.IPST/