เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และบรรยายวิชาการ

บรรยายพิเศษ (งานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 8/2564 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย)
หัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อปฏิสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ผู้จัด: สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ช่องทางการรับสมัคร
1. สมาชิกสมาคม สวคท. จำนวน 100 ท่าน ทางสมาคมฯ เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในกลุ่มเฟซบุ๊กของสมาคมฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยโพสต์ชื่อ นามสกุล ของท่านในกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/991992351655317
2. สำหรับกลุ่มคุณครูที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมาคมฯ จะเปิดรับสมัครจำนวน 200 ท่าน ในวันที่ 26 ก.ย. 64 เวลา 09:00 น. สมัครได้ที่ https://bit.ly/3kvuHh0
มีเกียรติบัตรให้ กรณีเข้าร่วมสัมมนาและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

————————————-
ทางสมาคมฯ ได้จัดกลุ่ม LINE OpenChat ให้ท่านเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร จากสมาคมฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้าร่วม LINE OpenChat สวคท ได้ตาม URL นี้ http://bit.ly/3rwR4U1

ระเบียบการเข้าประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM | คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM)

  1. กรุณาเข้าห้องประชุมตามลิงก์ที่แจ้งไปในอีเมล ได้ตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:00 น. ทั้งนี้ระบบประชุมออนไลน์จำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง การแชร์ลิงก์ห้องประชุมไปยังผู้อื่นอาจทำให้ห้องประชุมเต็ม และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมนั้น ๆ ได้
  2. กรุณาระบุ หรือ เปลี่ยน “ชื่อ-นามสกุล” ของท่านเป็นภาษาไทย ให้ตรงตามชื่อที่ท่านลงทะเบียนสมัครไว้ เช่น “นายสมาคม รักวิทย์” เพื่อให้ผู้ดูแลห้อง (Host) รับทราบ และอนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง
  3. เมื่อเข้าร่วมห้องประชุมแล้ว โดยมารยาทกรุณาปิดเสียงไมโครโฟน  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ท่านสามารถเปิดกล้องวิดีโอของท่านระหว่างการประชุมได้
  4. กรณีท่านมีข้อคำถาม สามารถส่งข้อคำถามผ่านช่องสนทนา (Chat) ของโปรแกรม Zoom ได้ หรือ กดสัญลักษณ์ “ยกมือ” (Rise Hand) ด้วยก็ได้

หมายเหตุ: การระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นไปตามระเบียบของคู่มือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ