เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2565

ขอเชิญคุณครูมาเปิดมุมมองการเรียนรู้กับ metacognition การรู้คิด หรือ การเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง 

ทำความรู้จักว่าทำไม metacognition ถึงถูกยกให้เป็น หนึ่งในสามของหลักการเรียนรู้ (principles of
learning) โดย National Research Council (U.S.) อีกทั้งหน่วยงานทางการศึกษาระดับโลก เช่น UNESCO, OECD ต่างให้ความสำคัญ และแนะนำว่าคุณครูควรจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิด metacognition
ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน และประโยชน์ของ metacognition อิงจากงานวิจัยระดับสากล และค่อยๆ ล้วงลึกไปกับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ผสานกับหลักการเรียนรู้พื้นฐาน และแนวทางการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมรับสมรรถนะใหม่ในการจัดการตัวเองและความคิดขั้นสูง อีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาไปเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

งานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 4/2565 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
หัวข้อ: “เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วย Metacognition”

วิทยากร: อ.กมลนารี ลายคราม ผู้ชำนาญ สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ผู้จัด: สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน:
– บุคคลทั่วไป 100 บาท (ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
– สมาชิก สวคท. (ยังไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก) ไม่เสียค่าลงทะเบียน
– บุคคลทั่วไปที่ขอใช้สิทธิ์ข้อ 2 จากการสัมมนาครั้งที่ 2/2565 ดูรายชื่อที่ https://bit.ly/3NHMI8e

ช่องทางการรับสมัคร:  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
สมัครทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและสมาชิก สวคท. ได้ที่ https://bit.ly/36O1JVF
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3wSzPT7

จำนวนที่รับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 250 คน
การให้เกียรติบัตร: มีเกียรติบัตรให้ทุกท่านที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาและเข้าร่วมสัมมนา

รางวัลพิเศษ: สำหรับผู้โชคดีจะได้รับรางวัลจากการสุ่ม จำนวน 3 รางวัลจากทางสมาคมฯ ส่งให้ถึงบ้าน

————————————-
ทางสมาคมฯ ได้จัดกลุ่ม LINE OpenChat ให้ท่านเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร จากสมาคมฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้าร่วม LINE OpenChat สวคท ได้ตาม URL นี้ http://bit.ly/3rwR4U1

ระเบียบการเข้าประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM | คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM)

  1. กรุณาเข้าห้องประชุมตามลิงก์ที่แจ้งไปในอีเมล ได้ตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:00 น. ทั้งนี้ระบบประชุมออนไลน์จำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง การแชร์ลิงก์ห้องประชุมไปยังผู้อื่นอาจทำให้ห้องประชุมเต็ม และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมนั้น ๆ ได้
  2. กรุณาระบุ หรือ เปลี่ยน “ชื่อ-นามสกุล” ของท่านเป็นภาษาไทย ให้ตรงตามชื่อที่ท่านลงทะเบียนสมัครไว้ เช่น “นายสมาคม รักวิทย์” เพื่อให้ผู้ดูแลห้อง (Host) รับทราบ และอนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง
  3. เมื่อเข้าร่วมห้องประชุมแล้ว โดยมารยาทกรุณาปิดเสียงไมโครโฟน  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ท่านสามารถเปิดกล้องวิดีโอของท่านระหว่างการประชุมได้
  4. กรณีท่านมีข้อคำถาม สามารถส่งข้อคำถามผ่านช่องสนทนา (Chat) ของโปรแกรม Zoom ได้ หรือ กดสัญลักษณ์ “ยกมือ” (Rise Hand) ด้วยก็ได้

หมายเหตุ: การระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นไปตามระเบียบของคู่มือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ