เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 6/2565

บทบาทหน้าที่ของครูกับผลกระทบจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
🔵PDPA คืออะไร ทำไมต้องรู้ ไม่รู้หรือทำผิด จะเกิดอะไรขึ้น
🔵PDPA กับสถาบันการศึกษา เริ่มหรือยัง ควรเริ่มอย่างไร
🔵PDPA กระทบกับครูแบบไหนอย่างไร
มีความเสี่ยงต่างๆที่จะทำผิดกฎหมายอะไรบ้าง จะป้องกันอย่างไร

งานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 6/2565 (ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
หัวข้อ: “บทบาทหน้าที่ของครูกับผลกระทบจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

วิทยากร:ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand / ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด)

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ผู้จัด: สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน:
– ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับสมัคร:  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
สมัครทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและสมาชิก สวคท. ได้ที่ https://bit.ly/3mftomw
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3xvwTeX

จำนวนที่รับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 250 คน
ในกรณีที่เต็ม 250 คน ท่านที่สมัครไม่ได้
สามารถเข้าร่วมสัมมนาผ่านช่องทาง Live Facebook เพจของสมาคมฯ https://fb.com/smtat
แต่จะไม่ได้รับเกียรติบัตร
การให้เกียรติบัตร: มีเกียรติบัตรให้ทุกท่านที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

  1. ทำแบบทดสอบหลังเรียนถูกไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ข้อ
  2. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในระบบ ZOOM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (90 นาที)
  3. เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ในห้อง ZOOM เป็นภาษาไทย

รางวัลพิเศษ: –

————————————-
ทางสมาคมฯ ได้จัดกลุ่ม LINE OpenChat ให้ท่านเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสาร จากสมาคมฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้าร่วม LINE OpenChat สวคท ได้ตาม URL นี้ http://bit.ly/3rwR4U1

ระเบียบการเข้าประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM | คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM)

  1. กรุณาเข้าห้องประชุมตามลิงก์ที่แจ้งไปในอีเมล ได้ตั้งแต่เวลา 09:30 – 10:00 น. ทั้งนี้ระบบประชุมออนไลน์จำกัดผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง การแชร์ลิงก์ห้องประชุมไปยังผู้อื่นอาจทำให้ห้องประชุมเต็ม และส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมนั้น ๆ ได้
  2. กรุณาระบุ หรือ เปลี่ยน “ชื่อ-นามสกุล” ของท่านเป็นภาษาไทย ให้ตรงตามชื่อที่ท่านลงทะเบียนสมัครไว้ เช่น “นายสมาคม รักวิทย์” เพื่อให้ผู้ดูแลห้อง (Host) รับทราบ และอนุญาตให้ท่านเข้าห้องประชุมได้อย่างถูกต้อง
  3. เมื่อเข้าร่วมห้องประชุมแล้ว โดยมารยาทกรุณาปิดเสียงไมโครโฟน  ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ท่านสามารถเปิดกล้องวิดีโอของท่านระหว่างการประชุมได้
  4. กรณีท่านมีข้อคำถาม สามารถส่งข้อคำถามผ่านช่องสนทนา (Chat) ของโปรแกรม Zoom ได้ หรือ กดสัญลักษณ์ “ยกมือ” (Rise Hand) ด้วยก็ได้

หมายเหตุ: การระบุตัวตน (Identification) และการยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นไปตามระเบียบของคู่มือ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ