ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท) | Science Mathematics and Technology Teachers Association of Thailand (SMTAT)

สถานที่ตั้ง:
ชั้น 6 อาคารอำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 9 2278 0400
อีเมล smtat@ipst.ac.th
Line Open Chat http://bit.ly/3rwR4U1
เฟซบุ๊ก
  fb.com/smtat