โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th

👨‍👩‍👧‍👦โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th 👨‍👩‍👧‍👦

 • ครั้งที่ 1 : จัดอบรมวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
  • สถานที่อบรม : ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 5 อาคารจักรพงษ์ (อาคาร 5)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.
 • ครั้งที่ 2 : จัดอบรมวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
  • สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

🔶จำนวนที่รับ : คุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ทุกสาขาวิชา ทั่วประเทศ (จำกัดโรงเรียนละ 2 ท่าน ศูนย์ละไม่เกิน 50 ท่าน)
🔷สิทธิสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม

 • ได้รับการอบรม พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 วัน ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ผู้เข้ารับการอบรม รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักด้วยตนเอง (ถ้ามี)
 • ชื่อโดเมน .in.th จดทะเบียนฟรี ! เป็นระยะเวลา 2 ปี มูลค่า 1,712 บาท/ท่าน

🔶สิทธิสำหรับผู้ผ่านการอบรม

 • เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม (ระบุจำนวนชั่วโมง) จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยและภาคี
  จัดส่งทางอีเมลภายใน 45 วัน หลังการอบรม หรือ 15 วัน หลังการสรุปผลคะแนนจากคณะกรรมการ
 • สิทธิ์เข้าร่วมประกวดเว็บไซต์ระดับศูนย์ และระดับประเทศ (กรณีได้อันดับที่ 1 ของแต่ละศูนย์การอบรม) พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท

🔷รับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : วันนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566
 • ครั้งที่ 2 : วันนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

🔶อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.webkru.in.th
🔷ผู้ร่วมจัดโครงการ

 • มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
 • บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
 • มหาวิทยาลัย ศูนย์จัดการอบรม
 • สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว