พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายพรชัย อินทร์ฉาย นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม เลขาธิการและกรรมการคณิตศาสตร์ และนางพันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส กรรมการวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหากุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร