ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็น “บุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567” จากคณะกรรมการคุรุสภา