ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานวิชาการการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

     ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานวิชาการการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับวารสารฉบับที่ 32 (เผยแพร่ สิงหาคม 67)