สรุปงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564 ในหัวข้อ “R. I.C.H. Learning : นวัตกรรมการเรียนรู้คู่ความสุข” โดยได้รับเกียรติจากท่านผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มาเป็นวิทยากร การจัดครั้งนี้ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 300 คน แต่พอประกาศรับสมัครไปล่วงหน้าหนึ่งเดือน ปรากฎว่ามีผู้สมัครเต็มภายใน 2 วัน

ในวันสัมมนาเวลาประมาณ 9:00 น.เริ่มเปิดห้อง Zoom ให้ลงทะเบียน และเริ่มสัมมนาเวลา 10:00-11:30 น. หลังจากนั้นก็มีแบบทดสอบให้ทำจนถึงเวลา 13:00 น. ผลปรากฎว่ามีผู้เข้าร่วม 238 คน ผ่านการอบรม 209 ท่าน ไม่ผ่าน 29 ท่าน

จากการสัมมนาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การให้ความรู้ผ่าน Zoom สามารถทำได้ดีทีเดียว แม้จะมีบางคนที่สมัครแล้วไม่เข้าร่วม