สรุปงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 – 11:30 น. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564 ในหัวข้อ “การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.ธงชัย ชิวปรีชา มาเป็นวิทยากร การจัดครั้งนี้ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 300 คน แต่พอประกาศรับสมัครไปปรากฎว่ามีผู้สมัครเต็มภายใน 2 วัน แต่ใกล้วันสัมมนาได้มีคุณครูที่ติดภารกิจคุมสอบ O-net ระดับชั้น ป.6 และม.3 ได้แจ้งขอถอนตัวไปจำนวนหนึ่ง

ในวันสัมมนาเวลาประมาณ 9:00 น.เริ่มเปิดห้อง Zoom ให้ลงทะเบียน และเริ่มสัมมนาเวลา 10:00-11:30 น. หลังจากนั้นก็มีแบบทดสอบให้ทำจนถึงเวลา 13:00 น. ผลปรากฎว่ามีผู้เข้าร่วม 187 คน ทำแบบทดสอบ 174 คน ผ่านการอบรม 154 ท่าน ไม่ผ่าน 20 ท่าน

จากการสัมมนาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การให้ความรู้ผ่าน Zoom สามารถทำได้ดีทีเดียว แม้จะมีบางคนที่สมัครแล้วไม่เข้าร่วม