ขอเชิญชวนคุณครู คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ของสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สวคท) ขอเชิญชวนคุณครู คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ของสมาคมฯ
✏️โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://bit.ly/3KAxCyL
และดาวน์โหลด template บทความได้ที่ https://bit.ly/383wbeU
🔆 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
🔔ติดตามอ่านวารสารออนไลน์ได้ที่ http://smtat.org/magazine/948/