TAIPEI ACADEMIC ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

TAIPEI ACADEMIC ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน
เดินทางวันที่ 21 เมษายน 2567 – 26 เมษายน 2567

 ร่วม Workshop STEM Project และทัศนศึกษา 2 โรงเรียนไทเป
 ชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน และ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
 เที่ยววัดเขามังกร (วัดหลงซาน) วัดเก่าแก่ของไต้หวัน ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
 เที่ยวย่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ตึกไทเป101
 ชิวชิวที่บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถ ชมประติมากรรมธรรมชาติแนวปะการังเหล่าเหมย
 ตื่นตาไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นชุมชนเก่าแก่บรรยากาศสุดคลาสสิก
 ชมถนนโบราณสือเฟิ่นทำเลถ่ายหนังดัง ปล่อยโคมลอยพร้อมคำอธิษฐานของท่าน (4 ท่าน/1 โคม)
 สุดชิคชมอาทิตย์ตกดินที่จุดชมวิวย่านยอดนิยมของวัยรุ่น ต้าเต้าเฉิงพลาซา
 อลังการกับมรดกโลกวัดต้าหลงตง เป่าอัน แวะชมวัดชงจื้อไทเป วัดที่สะท้อนถึงตัวตนของขงจื้อ
 เมนู อาหารจีนกวางตุ้ง เสี่ยวหลงเปา เป็ดปักกิ่ง พระกระโดดกำแพง ฯลฯ
 พัก โรงแรม 3-4 ดาวย่านซีเหมินติง / โรงแรม 4 ดาวย่านน้ำพุร้อนเป่ยโถ พร้อมออนเซนในโรงแรม

 • ราคาค่าทัวร์ (หน่วยเงิน: บาท) รหัสทัวร์ TL240422-TPE
  • สมาชิกสมาคมฯ ห้องคู่ท่านละ 35,000.00 บาท
  • ไม่ใช่สมาชิก ห้องคู่ท่านละ 36,000.00 บาท
  • พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,000.00 บาท
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น เพราะมี WORKSHOP
 • ท่านที่สมัครและชำระเงินมัดจำ 25,000 บาทก่อนได้สิทธิ์ก่อน
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาได้ที่ https://forms.gle/WYZuvfKCknXchedr5
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3GZhZSa
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

อ่านรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร