สรุปงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ยุค New Normal” โดยได้รับเกียรติจากท่านรศ.ยืน ภู่วรวรรณ มาเป็นวิทยากร การจัดครั้งนี้ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 300 คน แต่พอประกาศรับสมัครไปล่วงหน้าหนึ่งเดือน ปรากฎว่ามีผู้สมัครเต็มภายใน 6 ชั่วโมง

ในวันสัมมนาเวลาประมาณ 9:00 น.เริ่มเปิดห้อง Zoom ให้ลงทะเบียน และเริ่มสัมมนาเวลา 10:00-11:00 น. หลังจากนั้นก็มีแบบทดสอบให้ทำจนถึงเวลา 13:00 น. ผลปรากฎว่ามีผู้เข้าร่วม 154 คน ผ่านการอบรม 145 ท่าน ไม่ผ่าน 9 ท่าน

จากการสัมมนาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การให้ความรู้ผ่าน Zoom สามารถทำได้ดีทีเดียว แม้จะมีบางคนที่สมัครแล้วไม่เข้าร่วม